Home Contact Sitemap

Strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Piotrkowie Trybunalskim

www.zposp-pt.org.pl

Kategorie


Zapowiedzi

.
.
.
.
.
.
.
.Powiatowy Dzień Strażaka 2017

W sobotę 13 maja w Piotrkowie Tryb. odbyły się uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka. Zorganizowaliśmy je wspólnie ze strażakami PSP włączając się tym samym w jubileusz 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Po zbiórce w KM PSP pododdziały i zaproszeni goście przemaszerowali do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul Śląskiej, gdzie w intencji strażaków nasi kapelani odprawili mszę świętą.
Następnie wróciliśmy przed budynek Komendy Miejskiej na uroczystą zbiórkę podczas której uhonorowano wyróżniających się strażaków i funkcjonariuszy.
W uroczystości udział wzięło liczne grono zaproszonych gości w tym min. Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Janowski, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała, Wicestarosta Piotr Wojtysiak, Wiceprezydent Piotrkowa Tryb. Andrzej Kacperek, Przewodnicząca Rady Powiatu Paulina Dziadczyk, Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński, Komendant Miejski Policji Dariusz Partyka, Kapelani wojewódzki i powiatowy, burmistrzowie i wójtowie z gmin naszego powiatu, emeryci PSP.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dętą z Gorzkowic.

Odznaczenia i wyróżnienia otrzymali

Złoty Znak Związku
druh Ryszard Owczarek
druh Dariusz Gładysz

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
druh Franciszek Kuciapa
druh Władysław Rytych
druh Jan Sitek
druh Mieczysław Krasoń

Złoty medal Za zasługi dla pożarnictwa
druh Jan Wośko

Srebrny medal Za zasługi dla pożarnictwa
druh Waldemar Motylski

Brązowy medal Za zasługi dla pożarnictwa
podinsp. Artur Wnuk
druh Tomasz Jakubiak
druhna Anna Sobańska
pan Izydor Młoczkowski

Za szczególny wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu piotrkowskiego nagrody Starosty Piotrkowskiego otrzymali :
druh Piotr Ćwikliński
druh Stanisław Rębeliński
druh Zbigniew Włodarczyk

Specjalną nagrodą wyróżniona została druhna Barbara Marecka wielokrotna finalistka szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego Ogólopolskiego Konkursu Plastycznego “Zapobiegajmy pożarom”

Wszystkim wyróżnionym z okazji święta serdecznie gratulujemy.

2017.05.16Adres biura Zarządu:
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Jagiellońska 11
adres mailowy: zposp.piotrkow@gmail.pl