Home Contact Sitemap

Strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Piotrkowie Trybunalskim

www.zposp-pt.org.pl

Kategorie


Zapowiedzi

27 marca odbędą się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, rozpoczęcie godz. 9.00Narada roczna w KM PSP

Narada roczna w KM PSP Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego uczestniczyli w naradzie rocznej zorganizowanej w dniu 30 stycznia w KM PSP. Podczas narady Wice Prezes ZOW przedstawił informacje z działalności Zarządu w minionym roku. Jednostki OSP wyróżniające się w ubiegłym roku w gotowości bojowej otrzymały z rąk Komendanta Miejskiego PSP i Prezesa ZOP okolicznościowe plakiety. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Piotrkowskiego oraz szefowie instytucji współdziałających na co dzień ze strażakami.

2019-02-01Adres biura Zarządu:
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Jagiellońska 11
adres mailowy: zposp.piotrkow@gmail.pl