Home Contact Sitemap

Strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Piotrkowie Trybunalskim

www.zposp-pt.org.pl

Kategorie


Zapowiedzi

27 marca odbędą się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, rozpoczęcie godz. 9.00Strażacka Wigilia

Po raz ostatni w br. w dniu 18 grudnia zebrał się Zarząd Oddziału Powiatowego Związku. Na posiedzeniu podsumowano działalność w mijającym roku oraz przyjęto plan pracy na rok następny. Po zakończeniu części merytorycznej odbyła się strażacka Wigilia, której przewodniczył nasz kapelan ks. prałat Grzegorz Gogol. W posiedzeniu obok członków Zarządu wzięli udział Przewodniczący Rady Powiatu Bernard Matyszewski oraz Wicestarosta Dariusz Magacz.

2019-12-18Adres biura Zarządu:
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Jagiellońska 11
adres mailowy: zposp.piotrkow@gmail.pl