Home Contact Sitemap

Strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Piotrkowie Trybunalskim

www.zposp-pt.org.pl

Kategorie


Zapowiedzi

27 marca odbędą się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, rozpoczęcie godz. 9.00Konkurs plastyczny

Komisja Zwodów i Konkursów Zarządu Oddziału Powiatowego Związku wybrała najlepsze prace, które wpłynęły na tegoroczną edycję konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”

Laureatami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

I Grupa – przedszkola
1. Alicja Sońta – Domowe Przedszkole w Wolborzu
2. Zofia Dylewska - Domowe Przedszkole w Wolborzu
3. Piotr Malec – Przedszkole Samorządowe w Wolborzu

II Grupa – szkoły podstawowe klasy I - III
1. Jerzy Spik – Szkoła Podstawowa w Wolborzu
2. Agata Gorgoń - Szkoła Podstawowa w Włodzimierzowie
3. Julia Zarzycka - Szkoła Podstawowa w Wolborzu

III Grupa – szkoły podstawowe klasy IV - VI
1. Amelia Wyrębska – Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych
2. Julia Lec - Szkoła Podstawowa w Komornikach
3. Michał Gorgoń - Szkoła Podstawowa w Włodzimierzowie

IV Grupa – szkoły podstawowe klasy VII - VIII
1. Kinga Krasoń – Szkoła Podstawowa e Wolborzu
2. Natalia Popielska - Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych
3. Aleksandra Rogalska - Szkoła Podstawowa e Wolborzu

VI Grupa – dorośli
1. Barbara Marecka – OSP Przygłów

Prace laureatów zostaną przekazane do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, gdzie miejmy nadzieję zostaną również wysoko ocenione.

2020-01-22Adres biura Zarządu:
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Jagiellońska 11
adres mailowy: zposp.piotrkow@gmail.pl