Home Contact Sitemap

Strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Piotrkowie Trybunalskim

www.zposp.piotrkow.pl> krwiodawstwo
Nasz udział w ogólnopolskiej akcji „Ognisty ratownik – Gorąca krew”

Program Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie pn. „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, wystartował w 2006 roku po podpisaniu porozumienia pomiędzy Zarządem Głównym PCK, Zarządem Głównym Związku OSP RP i Komendantem Głównym PSP.
Począwszy od pierwszej edycji uczestniczą w nim aktywnie jednostki OSP w naszego powiatu.

W pierwszej edycji udział wzięły jednostki OSP z Bab, Moszczenicy, Srocka, Woli Krzysztoporskiej. Najlepiej spisali się strażacy-krwiodawcy z OSP w Babach, którzy w województwie łódzkim zajęli I miejsce, a w kraju III w kategorii najaktywniejsza jednostka OSP.

W roku 2008 najlepszą lokatę w powiecie uzyskali strażacy - krwiodawcy z OSP w Gorzkowicach, którzy zajęli trzecie miejsce w województwie łódzkim.

W 2009 roku do udziału w akcji akces zgłosiły OSP w Babach, Gorzkowicach, Barkowicach Mokrych, Moszczenicy, Przygłowie, Rozprzy, Srocku i Woli Krzysztoporskiej oraz
KM PSP w Piotrkowie Tryb.

W grudniu 2009 roku w Zarządzie Głównym PCK przy udziale podsekretarza stanu w MSWiA,
ZG OSP RP, Komendanta Głównego PSP, przedstawicieli Narodowego Centrum Krwi i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii odbyło się podsumowanie IV edycji Programu. Najaktywniejszą
w kraju w oddawaniu krwi i zachęcaniu innych do udziału w akcji w kategorii ochotniczych straży pożarnych okazała się OSP w Moszczenicy.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości.

Do V edycji programu w roku bieżącym w powiecie piotrkowskim zgłosiły się OSP z Bab, Barkowic Mokrych, Gorzkowic, Moszczenicy, Przygłowa, Rozprzy i Woli Krzysztoporskiej.

Życzymy im powodzenia w przelewaniu krwi w słusznej sprawie i zapraszamy kolejne jednostki do przyłączania się do programu.

Informujemy jednocześnie, iż koordynatorem programu na terenie powiatu jest Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Piotrkowie Tryb. druh Jan Kaźmierczak.

Regulamin akcji
Adres biura Zarządu:
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Jagiellońska 11
adres mailowy: zposp.piotrkow@gmail.pl