Home Contact Sitemap

Strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Piotrkowie Trybunalskim

www.zposp.piotrkow.pl> Muzeum pożarnicze
Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu

.....Jedyna taka instutucja w województwie łódzkim powstała w 2007r. staraniem władz samorządowych i miejscowych strażaków, dzięki poparciu parlamantarzystów, władz powiatowych i wojewódzkich PSP i OSP. Min. nadbrygadiera Tadeusza Karcza, ówczesnego Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i posła Bogdana Bujaka, ówczesnego przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

.....Dorobek strażaków gromadzony wcześniej w remizach, świetlicach, domach ludowych, a także w prywatnych domach zebrali następnie kierowani wielką pasją kolekcjonerską druhowie miejscowej OSP Urszula i Andrzej Kotliccy w własnym domu i strażnicy powstałej na ich posesji. W 2003 roku zrodził się pomysł powstania obiektu, w którym można by zgromadzić wszystkie zbiory i zaprezentować w szerszy sposób społeczeństwu. Pomysł budowy muzeum zyskał aprobatę Rady Gminy Wolbórz, miejscowej jednostki OSP i Rady Sołeckiej oraz wielu sprzymierzeńców. Początkiem jego realizacji było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum w dniu 26 czerwca 2005r. budowę rozpoczęto w maju 2006r., a ukończono w lutym 2007r. i uroczyście otwarto 8 lipca 2007r.

..... W Pożarniczym Centrum Historyczno-Edukacyjnym Ziemi łódzkiej zajmującym budynek o pow. 246 m kw. i kubaturze 2417 m szesc. zgromadzono liczne rekwizyty strażackie: mundury, sikawki ręczne i konne, beczkowozy oraz wiele innych ciekawych eksponatów związanych z rozwojem ochrony przeciwpożarowej na ziemi łódzkiej. Zbiory są podzielone tematycznie i chronologicznie. Wśród eksponatów można zobaczyć także sztandary strażackie, liczne zbiory medali i odznaczeń związkowych, dyplomów, świadectw kursów pożarniczych, jak również widokówek, zdjęć i plakatów o tematyce pożarniczej. Sprzęt strażacki umieszczony jest w najbardziej przestrzennej Sali, w której znajdują się strażackie samochody, sikawki i motopompy, sprzęt przeciw dymowy- gazowy, uzbrojenie osobiste strażaka (pasy, toporki, hełmy), sprzęt i armatura wodna, gaśnice przenośne i agregaty.

Więcej informacji o działalności i beżącym funkcjonowaniu muzeum znaleźć można na stronie www.wolborz.ugm.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=104