Home Contact Sitemap

Strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Piotrkowie Trybunalskim

www.zposp-pt.org.pl

Kategorie


Zapowiedzi

.
.
.
.
.
.
.
.Narada roczna w KM PSP

Wspólnie z Komendą Miejską PSP Zarząd Oddziału Powiatowego zorganizował naradę roczną gdzie zaprezentowano i podsumowano naszą działalność w roku 2016. Narada odbyła się w siedzibie KM w dniu 31 stycznia br. Wzięli w niej udział członkowie ZOP oraz funkcjonariusze KM PSP, a jako zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosta Powiatu Piotrkowskiego, Prezydenta Piotrkowie Tryb. Burmistrzowie i Wójtowie gmin z naszego powiatu, Kierownicy służb współpracujących oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas spotkania wyróżniono wójtów, którzy szczególnie wspomagali nas w ubiegłym roku, a także najlepsze OSP.

2017-02-03Adres biura Zarządu:
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Jagiellońska 11
adres mailowy: zposp.piotrkow@gmail.pl