Home Contact Sitemap

Strona Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Piotrkowie Trybunalskim

www.zposp-pt.org.pl

Kategorie


Zapowiedzi

.
.
.
.
.
.
.
.40 edycja Konkursu wiedzy pożarniczej

Już po raz czterdziesty ZOP ZOSP wraz w KM PSP zorganizował powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbywającego się pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Finał powiatowy poprzedzony był eliminacjami gminnymi i szkolnymi, które wyłoniły w trzech grupach wiekowych swoich reprezentantów na eliminacje szczebla powiatowego. W br. konkurs odbył się w dniu 29 marca w siedzibie Komendy Miejskiej PSP. Nagrody dla finalistów ufundował Starosta Powiatu Piotrkowskiego oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Zwycięzcami w poszczególnych grupach wiekowych zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Mateusz Leśniewski - SP w Straszowie
2. Mateusz Skrobek - SP Ręczno
3. Adam Jaśkowski - SP w Goleszach Dużych
4. Patrycja Piotrowska - SP w Trzepnica
5. Maciej Nalepa - SP nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Michał Musiał - Gimnazjum w Wolborzu
2. Katarzyna Cieślik - Gimnazjum w Ręcznie
3. Zuzanna Antosik - Gimnazjum w Rozprzy
4. Patrycja Bednarek - Gimnazjum w Gomulinie
5. Natalia Fogiel - Gimnazjum w Przygłowie

III grupa wiekowa (szkoły średnie)
1. Grzegorz Koszelak - OSP Wola Krzysztoporska
2. Damian Mamrot - III LO
3. Michał Moneta - ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb
4. Szymon Wiączek - ZSP Szydłów
5. Piotr Janiec - ZSP Czarnocin

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w eliminacjach szczebla wojewódzkiego.

2016-04-03Adres biura Zarządu:
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Jagiellońska 11
adres mailowy: zposp.piotrkow@gmail.pl